Ändra språk:  Suomeksi | På svenska | English
Ändra land:  
AnvändarvillkorDessa webbanvändarvillkor har senast uppdaterats den 20 maj 2015.

Travel Money Online-tjänsten levereras av The Change Group Helsinki Oy och den är tillgänglig endast för invånare i Finland som har bankkonto på Danske Bank.

I dessa användarvillkor förklaras hur tjänsten fungerar och vilka förpliktelser vi har gentemot dig och vilka du har gentemot oss.

Inom ramen för dessa användarvillkor:
 • Webben betyder tillträde via Internet till tjänsterna på adressen danskebank.changegroup.fi
 • Personuppgifter är information som vi samlar in via Internet då vi erbjuder dig tjänster, inklusive ansökningsblanketter, brevväxling, e-post och samtal samt betalningsalternativ.
 • Att erbjuda tjänster avser de tjänster som nämns nedan.
 • Sida betyder Internetsida som ger dig tillträde till tjänsten.
 • Vi, oss, vår betyder Change Group Helsinki Oy.
 • Arbetsdag betyder måndag till fredag, vardagshelger och allmänna helgdagar borträknat.
 • Du, din, kund betyder den som köper utländska sedlar. Genom att klicka på knappen "Beställ nu" visar du att du har läst och förstått The Change Group Helsinki OY’s dessa användarvillkor och att du godkänner och förbinder dig vid dem.
 1. Tjänstleverantörens namn
 2. The Change Group Helsinki Oy, härefter "ChangeGroup", "TCG", "oss", "vi", "vår" eller "företaget". The Change Group Helsinki Oy är registrerat i Finland med företagsnumret 0954134-8. Huvudkontorets adress är Norra Esplanaden 21 00100 Helsingfors, Finland.

 3. Leverering av tjänst
 4. Tjänsten erbjuds endast 18 år fyllda personer som är bosatta i Finland. Tjänsten får användas endast av den officiella kontoinnehavaren som utför betalningen för resevalutaordern, och kontot är inte avsett för någon tredje part. Tjänsten får inte brukas för illegala, ohederliga, spekulativa eller investeringsändamål.

 5. Avtal
 6. Genom att använda denna tjänst bestyrker du följande:

  • Du är minst 18 år på transaktionsdagen.
  • Du är bosatt i Finland.
  • Du använder denna tjänst endast för inköp av utländsk valuta för dig själv att användas på semester- eller affärsresa.
  • Du har läst och förstått dessa användarvillkor och du efterföljer dem.
  • Du garanterar att all information du givit på alla sätt är korrekt och sann.
  • Du förbehåller inte någon materiell information från oss och försöker inte vilseleda oss.
  • Du ger ditt medgivande till att förse oss med annan information och ditt fullständiga samarbete vid bedrägerifall.
  • Du efterföljer alla bestämmelser gällande penningtvätt.
  • Du är kontoinnehavaren för det konto som betalningen utförs ifrån.
  • Avsikten med transaktionen är uppriktig och icke-vinstgivande och den bryter inte mot någon lag.

 7. Öppnande av konto hos Change Group
 8. Varje enskild person får öppna endast ett konto och vi förbehåller oss rätten att stänga kontot ifall kunden har öppnat flera konton i sitt namn.

  Ange inte ditt lösenord för tredje part eller TCG. Kunden bär fullständigt ansvar för säkerheten av användarnamnet och lösenordet. Varje person som identifierar sig genom att mata in det korrekta e-postanvändarnamnet och lösenordet anses av oss som legitim kontoinnehavare/kund och alla transaktioner där användarnamn och lösenord har matats in korrekt anses lagenliga.

 9. Åtgärder mot penningtvätt
 10. The Change Group Helsinki Oy har registrerats som företag i Finland med nummer 0954134-8.

  TCG är ett valutaväxlingsföretag och penningtrafikbolag som regleras enligt penningtvättsreglerna från 2007 och som övervakas av tullen och polisen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Alla suspekta transaktioner rapporteras till tullen och polisen. TCG granskar alla suspekta eller ovanliga transaktioner oavsett summa. TCG förbehåller sig också rätten att när som helst kräva ytterligare uppgifter av kunden. The Change Group Helsinki Oy har bundit sig vid att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. TCG har sträng praxis och procedurer genom vilka man identifierar kunderna och kämpar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa tillvägagångssätt inkluderar:

  • Bekräftelse av kundens identitet med hjälp av identitetsbevis eller elektroniska medel.
  • Övervakning och granskning av kundkonton och transaktioner.
  • Rapportering av suspekta transaktioner samt falska identitetshandlingar och personuppgifter.
  • Förvaring av kunduppgifterna i 5 år efter att kundrelationen avslutats.
  • Utbildning av personalen i förfaringssätt och praxis mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
   Vi efterföljer alla bestämmelser gällande penningtvätt och vi informerar relevanta myndigheter och ger uppgifter om alla suspekta/ovanliga transaktioner, utan att i förväg meddela det för kunden.

 11. Användning av tjänsten

  • Tjänsten levereras av The Change Group Helsinki Oy.
  • En order bör vara minst 200,00 € eller högst 2 500,00 € per order.
  • Denna tjänst får endast användas fyra gånger av en och samma person under en 30 dagars period. Den kombinerade summan får inte överstiga 10 000,00 €. Vi förbehåller oss rätten att ändra det lägsta och högsta värdet när som helst utan ansvar.
  • All onlineköp har ett högsta beställningsvärde på 2 500,00 €. Denna tjänst kan endast användas fyra gånger av en och samma person under en trettio dagars period och det totala värdet får inte överstiga 10 000,00 €.
  • Vi bestyrker under orderprocessen de namn du givit, adresser och andra personuppgifter med hjälp av data från tredje part. Genom att godkänna dessa användarvillkor ger du ditt medtycke till sådana kontroller.
  • Vi förbehåller oss rätten att avslå eller annullera ordern ifall dessa regler bryts, och i sådana fall meddelar vi dig om detta.
  • Endast betalningar i euro godkänns.
  • Valutakursen som tillämpas på sidan räknas med fyra decimalers exakthet och avrundas till närmaste fem cent.
  • Det finns vissa begränsningar för de sedelvalörer vi levererar, vi använder den summa som ligger närmast din begäran.
  • Notera att vi inte kan garantera att konkurrenternas kurser på våra sidor är uppdaterade. Om det förekommer stora kursfluktuationer inom 24 timmar, förbehåller vi oss rätten att dra oss ifrån "Garanti för bästa valutakurs" som finns på vår webbsida.
  • Du kan korrigera fel i din order ända tills du klickat på knappen "Beställ nu" på betalningssidan. Genom att klicka på knappen "Beställ nu" godkänner du användarvillkoren för The Change Group Helsinki Oy.
  • Vi förbehåller oss rätten att när som helst kräva dig på tilläggsuppgifter för att vi ska kunna behandla och leverera din order och samtidigt efterfölja kraven på reglering.
  • Vi säljer endast de utländska sedlar som presenteras på vår webbsida och tillgången av dem meddelas då du väljer valutan på beställningssidan.
  • Ifall valutan du önskat beställa inte finns att tillgå var vänlig och kontakta vår Travel Money-kundtjänst under tjänstetid på numret 09-7530 009 eller besök vår affär.

 12. Beställning
 13. Då du beställer ska du efterfölja instruktionerna på skärmen. Du kan hämta ordern på någon av de angivna affärerna.

  Avhämtning på affär

  Ifall du väljer avhämtning från affär kan ordern avhämtas först 2 dagar efter att beställningen gjorts (Beställningen måste vara gjord före kl 12:00 ). Om du vill avhämta din beställning på veckoslutet måste du göra din beställning före kl 12:00 föregående torsdag.

  Då du hämtar en order ta med dig följande:

  1. Orderbekräftelsen (skriv ut e-posten)
  2. Giltigt pass eller finskt körkort. Minns att namnet på bankkontots innehavare bör vara samma som på identitetsbeviset/-bevisen.
  3. Avhämtning är möjligt endast under affärens öppettider (du får informationen om dem då du beställer och de finns också på våra webbsidor). Ifall du hämtar din valuta på en affär på flygstationen ska du se till att reservera tillräckligt med tid innan flygets avgång.

  Ifall du inte hämtar din valutaorder bevaras den endast i 48 timmar, varefter den växlas tillbaka till euro enligt gällande valutakurs, i enlighet med den avbeställnings- och återlämningspraxis som preciseras i punkt 14 längre fram.

  Assuerad försändelse

  Om du väljer att din beställning levereras till närmaste post tillkommer en engångsavgift på 12,90 € , vilket också finns i ordersammanfattningen. Tack vare detta kan du beställa för mer än 500,00 € euro utan att behöva betala extra postkostnader.

  1. Alla våra valutaförsändelser är försäkrade i fall av försvinnande, stöld och skadegörelse.
  2. Din beställning skickas via Itella, och Itellas leveransvillkor gäller (leveransvillkoren finns på adressen www.itella.fi ifall inte annat anges).

  Vi kan inte garantera leveranstider eller leverans till vissa avlägsna regioner i Finland.

  Leverans kan endast skickas till kontoinnehavaren närmaste postkontor.

  • På alla postförsändelser tillkommer 12,90 € i expeditionskostnader.
  • TCG är inte ansvarig för eventuella fel i den angivna adressen.
  • Då din valutaorder anländer till posten får du ett ankomstmeddelande. (meddelandet skickas från posten.)
  • När du går efter din försändelse på posten bör du bestyrka din identitet innan du tar emot beställningen. Vi rekommenderar att du tar med dig ditt pass, körkort eller identitetsbevis med fotografi.
  • Om vi har anledning att misstänka att tjänsten används för bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att annullera och/eller stoppa leveransen av beställningen. Genom att använda denna tjänst accepterar du vår rätt att göra det.
  • För att din valutabeställning ska komma fram i tid, rekommenderar vi att du gör beställningen fem dagar innan du behöver valutan.


  • Vi strävar efter att följa leveranstiderna nedan:

   Beställning gjord     Beställning skickad
   Måndag – Torsdag     Efter en arbetsdag
   Fredag – Söndag     Följande arbetsdag

   Då betalningen bekräftats skickas din beställning (varvid ovanstående tidtabell tillämpas).

   Obs: "arbetsdag" är måndag till fredag (kl 9-17), exklusive bank- och allmänna helgdagar (inte heller leveranser på söndagar eller allmänna helgdagar). Om måndag är en helgdag skickas din beställning på tisdag.

  • Vi tar inte ansvar för förluster eller kostnader som förorsakats av försenad leverans, eller att försändelsen inte kommit fram. Observera att det är på ditt eget ansvar att besöka närmaste post för att avhämta och kvittera din valutaförsändelse.
  • Vi tar inget ansvar för tredje parts försåtliga handlingar.
  • Kunden bör inte acceptera skadade försändelser som Itella levererar. Vi tar inte ansvar för skadade leveranser.
  • Itella strävar efter att leverera försändelserna till följande dag alltid då det är möjligt.
  • Om du har några problem med din beställning, kontakta vår kundtjänst på numret 09-7530 009.
  • Ifall du av någon anledning inte hämtar din valutabeställning på posten returneras valutaförsändelsen till oss, och vi bevlijar dig en ersättning. Summan som kompenseras till ditt bankkonto beräknas med hjälp av valutakurserna för ersättningens behandlingsstund. Vi förbehåller oss rätten att avdra expeditionskostnader från ersättningen, se närmare information i punkt 15.

 14. Betalning av order
 15. Som betalningssätt för valutaorder godkänns endast följande sätt. Kunder i Nordea Bank, Danske, Handelsbanken, Ålandsbanken eller OP Bank kan betala med kostnadsfri banktransaktion

  1. Du styrs till den banks webbsida som du valt och där genomför du betalningen enligt bankens regler.
  2. Efter att medlen lyckat har överförts till vårt bankkonto styrs du tillbaka till vår webbsida där du får en orderbekräftelse för din order.
  3. Avtalet aktiveras först då beställaren har mottagit ett bekräftelsemeddelande av TCG, i vilken meddelas om att betalningen har mottagits och godkänts. Skriv ut en kopia av e-postbekräftelsen eller en bild av skärmen med bekräftelsen för din bokföring.

 16. Orderbekräftelse

  • Då du beställer på webben rekommenderar vi att du skriver ut en kopia av orderblanketten. På den syns din ordernummer och bekräftelse på de inköp du gjort.
  • Du får också en e-postbekräftelse på din order.

 17. Avgifter

  • Beställningens expeditionsavgift visas i webbtjänsten och orderöversikten.
  • Beställningens helhetssumma visas i orderöversikten.
  • Det finns inga dolda avgifter: allt visas i din orderöversikt.

 18. Gratis återbetalning av valuta vid inställda semesterresor
 19. The Change Group Helsinki Oy erbjuder gratis återbetalningstjänst för valutor som har inhandlats för semesterresor och flyg som därefter inställts.

  Vi återbetalar den fulla summan för valuta som du beställt på webben ifall din semesterresa eller ditt flyg inställs. Du är endast tvungen att återlämna den utländska valutan och leverera den ursprungliga ordersammanfattningen och bevis på inställningen åt oss, varvid vi köper valutan tillbaka med samma kurs som du köpte den med.

  Alternativ 1 Om du redan har hämtat valutan:

  Du kan använda vår återbetalningstjänst av resevalutor genom att skriva ut denna återbetalningsblankett och ta med den samt valutan, inställningsbeviset och det ursprungliga kvittot till vilken som helst avhämtningsaffär som står på vår webbsida. The Change Group Helsinki Oy ersätter inte några som helst kostnader som uppstår av användningen av återbetalningstjänsten.

  Alternativ 2 Om du inte ännu har hämtat valutan på ChangeGroups affär:

  Ifall du inte ännu har hämtat valutan på valda ChangeGroups affär kan du ändå använda vår återbetalningstjänst för resevaluta genom att skriva ut återbetalningsblanketten och skicka den samt inställningsbeviset och till oss som rekommenderat brev, eller genom att besöka valda affär.

  Alternativ 3 Om du inte ännu har hämtat valutaförsändelsen på närmaste post:

  Ifall du inte ännu har hämtat valutaförsändelsen på närmaste post, hämta den innan du använder återbetalningstjänsten. Efter att du hämtat din försändelse gör så som i alternativ ett, som förklarats ovan.

  Då vi mottagit blanketten, valutan och inställningsbeviset per post, bestyrker vi att vi mottagit dem per telefon inom 48 timmar, behandlar återbetalningen och returnerar pengarna till bankontot som den ursprungliga betalningen kom ifrån. Ifall du levererar blanketten och dokumenten personligen återbetalar vi pengarna till ditt konto inom 48 timmar.

  TMO-återbetalningstjänst, The Change Group Helsinki Oy, Norra Esplanaden 21, 00100 Helsingfors

  • Resevalutans återbetalningstjänst kan avskaffas när som helst utan förvarning och förpliktelser.
  • Återbetalningen är tillgänglig för alla valutor som har köpts på webben hos The Change Group Helsinki Oy.
  • Man kan endast få återbetalning på kontantköp av utländska valutor på webben.
  • I återbetalningen ingår inte bank- eller andra kostnader som du kan ha varit tvungen att betala i samband med det ursprungliga inköpet.
  • Kunder bör vid anhållan om återbetalning skicka in det ursprungliga köpkvittot, bevis på inställning av resan (officiellt meddelande av researrangören), återbetalningsblanketten och den ursprungliga köpta valutan.
  • Återbetalningen görs endast på hela den köpta summan, och på den tillämpas den valutakurs som det ursprungliga köpet såldes med. Du kan inte få återbetalning om du endast returnerar en del av det ursprungliga inköpet.
  • Kunden bör anhålla om återbetalning inom 30 dagar från inköpsdatumet.
  • Kunder bör spara bevis på postavgifter. The Change Group Helsinki Oy är inte ansvarig om posten inte lyckas leverera återbetalningsblanketten som du skickat åt oss.
  • Valutaåterbetalningen betalas till samma konto som användes i den ursprungliga transaktionen.
  • Vi återbetalar valutasedlarna med samma kurs som användes i den ursprungliga transaktionen.
  • Endast den ursprungliga köparen kan få återbetalning.
  • Återbetalningen utförs endast om semesterresan eller flyget har blivit inställt på grund av någon av följande orsaker: strejk, naturkatastrof, utrikesministeriets rekommendation att inte resa, researrangörens eller flygbolagets betaloförmåga, hälsorisk i mållandet, allvarliga väderomständigheter (t.ex. askmoln) som förhindrar resan samt andra orsaker enligt The Change Group Helsinki Oy:s omdöme.
  • Återbetalningserbjudandet påverkar inte dina lagbaserade rättigheter.
  • The Change Group Helsinki Oy:s beslut är slutgiltigt och bindande, och senare brevväxling beaktas inte.

 20. Återköpsskydd
 21. Då du håller på att beställa kan du också köpa vårt återköpsskydd till priset 10,95 € per order. Erbjudandet återköpsskydd sparar dig pengar då du med hjälp av den kan fastställa kursen som du återlämnar överbliven resevaluta med. Om du väljer denna tjänst uppbärs ingen provision då du återlämnar valutan. Då du återvänt till Finland ska du skriva ut denna blankett och skicka den med den överblivna valutan och det ursprungliga kvittot per post till TMO-återköpsskydd, The Change Group Helsinki Oy, WTC Helsinki, Pilotvägen 3, 01530 Vanda. Då betalar vi valutan till ditt bankkonto.

  • Returnering av valuta upp till 200,00 €
  • Transaktionerna för återköpsskyddet ska vara utförda inom 21 dagar från den ursprungliga transaktionen.
  • Återköpsskyddet är tillgängligt endast för TCG-kunder som gör sina inköp i Finland.
  • Om du väljer återköpsskyddet läggs avgiften 10,95 € till summan och antecknas skilt i din ordersammanfattning.
  • Endast ett återköpsskydd kan köpas för varje enskild valutaorder.
  • Återköpsskyddet kan avskaffas när som helst utan förvarning och förpliktelser gentemot kunderna. Om vi justerar dessa villkor publicerar vi en justerad version på vår webbsida danskebank.changegroup.fi. Ifall du gör en order efter att villkoren har ändrats godkänner du de ändrade villkoren.
  • Du bör själv ha bevis på avsänd post eftersom vi inte tar något ansvar ifall posten inte levererar den summa som du skickat oss.
  • The Change Group Helsinki Oy ansvarar inte för några som helst avgifter som uppstår på grund av tjänstens användning och postavgifter ersätts inte.

 22. Valutakursvakt
 23. Så fungerar den:

  Vår valutakursvakt är en tjänst som är lätt och enkel att använda. Ange bara din e-postadress och den valuta du önskar följa, och så får ett du e-postmeddelande. Observera att detta endast är en upplysningstjänst och inte ett avtal om att köpa eller sälja valuta, eller rådgivningstjänst.

  • Inget köptvång ifall önskade valutakurs uppnås och du får e-postmeddelande om det.
  • Information som angivits på våra webblanketter ges aldrig vidare till tredje part utan ditt tillstånd. (Klicka på denna länk för att se hur vi använder dina personuppgifter.)
  • Genom att klicka på "Sänd"–knappen godkänner du användningsvillkoren för vår tjänst.

 24. Återbäring
 25. Efter att du återvänt till Finland kan du växla överbliven valuta utan provision på vilken som helst av våra affärer i Finland genom att leverera oss det ursprungliga inköpskvittot. Du kan också använda vår återbetalningstjänst genom att skriva ut denna blankett och skicka den samt överbliven valuta och det ursprungliga kvittot som assuerad försändelse till adressen TMO-återköpsskydd, The Change Group Helsinki Oy, WTC Helsinki, Pilotvägen 3, 01530 Vanda. Då betalar vi valutan till ditt bankkonto. Du kan också besöka vår affär, varvid vi växlar resevalutan tillbaka till lokal valuta.

  Då vi mottagit blanketten, valutan och inställningsbeviset per post, bestyrker vi att vi mottagit dem per telefon inom 48 timmar, behandlar återbetalningen och returnerar pengarna till bankontot som den ursprungliga betalningen kom ifrån.

  På valutaåterbäring tillämpas den aktuella dagens valutakurs, dvs. kursen från den dag som valutan emottagits.

  • Återlämnandet bör vara gjort inom 30 dagar från den ursprungliga transaktionen.
  • Återbäringstjänsten är tillgänglig endast för TCG-kunder som gör transaktioner i Finland.
  • Vi köper provisionsfritt tillbaka högst den summa som det ursprungliga inköpet var.
  • The Change Group Helsinki Oy ansvarar inte för några som helst avgifter som uppstår på grund av användning av tjänsten, och postavgifter ersätts inte.
  • Återbäringstjänsten kan avskaffas när som helst utan förvarning och förpliktelser gentemot kunderna. Om vi justerar dessa villkor publicerar vi en justerad version på våra webbsida danskebank.changegroup.fi. Om du beställer efter att villkoren har ändrats godkänner du de ändrade villkoren.

  Om du vill hitta närmaste affär klicka här.

 26. Avbeställning och återbetalning

  • Då du har ingått avtal med oss genom att köpa utländsk valuta, går det inte att avbeställa ordern utan expeditionsavgift vilket är 10 % av köpesumman, dock minst 50,00 €.
  • En order kan avbeställas innan avhämtning, varvid en expeditionsavgift på 10 % av köpesumman betalas, dock minst 50,00 €. Om din order har avhämtats och öppnats kan den återlämnas enligt de återbäringsvillkor som förklaras i punkt 12.
  • Om du vill avbeställa din order ska du kontakta oss så fort som möjligt genom att ringa Travel Money kundtjänst på numret 09-7530 009. Ordern återbetalas med samma betalningssätt som den ursprungliga transaktionen gjordes på. Detta kan ta upp till 3 dagar.
  • TCG förbehåller sig rätten att avbeställa ordern när som helst med vilken orsak som helst, baserat på vårt eget omdöme. Om du bryter mot dessa användarvillkor står du för alla kostnader som möjligen tillfaller oss på grund av det. Vi kan även beslagta alla medel och all information som vi fått ifall lagen det kräver, eller om regeringen, myndigheter eller regleringsorgan förutsätter det. TCG kan inte påverka det och vi tar inget ansvar för det.

 27. Verifikationskontroll

  • Din bank utför alla verifikationskontroller efter att du genomfört din betalning. Då gäller den banks användarvillkor där du har ditt konto.

 28. Begränsat ansvar och ansvarsfrihet

  • TCG tar inte ansvar för och svarar inte på några krav från kunden om kunden har brutit mot tjänstens användarvillkor. Alla befogade krav mot TCG begränsar sig till valutaorderns summa i euro. Genom att använda tjänsten bestyrker du att detta är den högsta summan för alla krav ställda på TCG.
  • TCG är inte ansvarsskyldig för några som helst av kundens förluster som beror på TCG:s verksamhet eller passivitet och som förorsakar inkomstförluster, indirekta förluster, förluster i affärsvinst, besparingar, andra kostnader eller förmåner som man kan mista eller som kan förorsakas. TCG ansvara inte för några som helst försummelser eller provisioner gällande köpet som beror på något en tredje part gjort. Alla underförstådda villkor förblir utanför avtalet enligt det maximibelopp lager tillåter.
  • TCG tar inte ansvar för om vi inte lyckas genomföra en transaktion eller fullfölja våra förpliktelser enligt dessa villkor, om orsaken direkt eller indirekt är att en tredje part som är inblandad i transaktionen misslyckas.
  • Alla villkor, garantier och rättsliga medel som ingår i de lagar som tillämpas förblir utanför avtalet enligt det maximibelopp lagen tillåter.

 29. Kundens ansvar

  • Kunden är ersättningsskyldig åt TCG för alla kostnader, fordringar och förluster som kan uppstå för oss då kundens order behandlas. Kunden är ansvarig och ersättningsskyldig åt TCG för alla kostnader, förluster och förpliktelser som kan uppstå för oss på grund av kundens beställning. Detta inkluderar alla kostnader, förluster eller förpliktelser som vi kan få av valutahandlare, banker, betalningshandläggare eller andra institutioner. Vi lägger till 4% ränta på den ränta som bankerna lånar till oss med på alla förfallna summor.

 30. Personuppgifter och säkerhet

  • TCG använder ett säkert webbserverprogram för att säkerställa datasäkerheten. Information om användningen av dina personuppgifter finns på TCG:s webbsidor, i sekretesspolicyn.

 31. Ansvarsfrihetsvillkor

  • Ingen information som givits i samband med denna tjänst är ekonomiska råd och bör inte uppfattas som sådana. TCG använder alla rimliga medel för att uppnå riktighet gällande informationen, men detta kan inte garanteras. TCG garanterar därför inte att någon given information är korrekt och utesluter alla indirekta garantier, särskilt gällande valutakurser, marknadspriser och information. TCG, eller någon annan som vi får information av, är inte ansvarig för någon som helst investering eller andra beslut som fattas på basis av den givna informationen.

 32. Förändringar i användarvillkoren

  • Dessa användarvillkor kan tidvis förändras och TCG förbehåller sig rätten att när som helst göra förändringar i dem utan skild anmälan. Vi rekommenderar att du läser igenom användarvillkoren i sin helhet innan du beställer. Om du fortsätter att använda tjänsten efter förändringar godkänner du de förändrade användarvillkoren.

 33. Reklamationer

  • TCG använder rimlig noggrannhet och kunnighet då denna tjänst produceras. Om du ändå har något att anmärka på i leveransen av tjänsten så kontakta vår kundtjänst vars uppgifter finns i punkt 24, "Kontaktuppgifter".

 34. Lag som tillämpas

  • På dessa användarvillkor och alla meningsskiljaktigheter och krav gällande dem tillämpas finländsk lag. Alla tvister gällande tjänsten avgörs i de finländska tingsrätterna.

 35. Enskilda bestämmelsers ogiltighet

  • Om någon del av detta avtal konstateras ogiltigt, förblir de andra delarna i kraft.

 36. Överföring av avtal

  • Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och vi kan ordna en annan person att sköta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vi kan byta ut leveranstjänstens leverantör till vilken annan person eller organisation som helst som vi anser lämplig.

 37. Underhåll av webbsidorna

  • Våra webbsidor underhålls kl 0.30-4.00, vilket kan hindra beställningar.

 38. Kontaktuppgifter

  • Om du vill kontakta oss i beställningsärenden ring då vår Travel Money-kundtjänst på numret 09-7530 009
  • Om du vill kontakta oss skriftligt kan du skicka oss e-post på adressen tilaukset@changegroup.fi eller post på adressen Travel Money Online, The Change Group Helsinki Oy, Norra Esplanaden 21, 00100 Helsingfors.


ChangeGroup Travel Money Online Login
Inloggning | Registrering
Close - ChangeGroup Travel Money Online Login
Ange din e-postadress:
E-postadress: 

Har du redan ett konto hos oss?
Jo, mitt lösenord är: Nej, jag vill registrera mig:
Valet av valutaväxlare för miljoner
Resevaluta - Säkerhet
Säkerhet
Close - Resevaluta - Säkerhet

Vi förstår att det kan kännas misstänksamt att handla på webben, men vi kan försäkra dig om att det är fullständigt tryggt. Vårt företag är en känd aktör inom valutaväxling med över tjugo års erfarenhet.

ChangeGroup är ett av världens ledande valutaväxlingsföretag och vi har affärer i 10 länder och 22 städer runtom Europa, Nordamerika och Sydost-Asien.

Tullen och polisen övervakar och reglerar vår verksamhet. Tullen och polisen har sträng praxis och rutiner, och vi har förbundit oss vid att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Då pengarna du skickat har blivit klarerade behandlar vi din order och du kan hämta den på den affär du angett.

Vi har förbundit oss vid att skydda alla våra kunders integritet och vi har investerat kraftigt i databehandlingens säkerhet och ledande teknologi för att du tryggt ska kunna handla på webben på adressen danskebank.changegroup.fi

Din order görs via en säker anslutning och alla dina personuppgifter krypteras och skyddas ständigt.


Valet av valutaväxlare för miljoner
Travel Money Online - Free Home Delivery
Försändelse
Close - Travel Money Online - Free Home Delivery
Information om beställningens leverans
Valutabeställningarna skickas som assurerad försändelse och anländer till ditt närmaste postkontor, som bestäms enligt ditt postnummer. Vi strävar efter att skicka beställningarna senast följande vardag efter att beställningen gjorts. Postis beräknade leveranstid för brevförsändelser är 1-3 vardagar. Vi tar inte ansvar för Postis levereranstider.
Du får ett meddelande till din epost när din beställning har förts till Posti för leverans. Då försändelsen anlänt till ditt närmaste postkontor, får du en ankomstavi via SMS till telefonnumret som du meddelat då du gjort din beställning.
För att avhämta din beställning behöver du ett identifikationsbevis försett med fotografi och Postis ankomstavi. Försöndelserna förvaras hos Posti i 14 dagar.
Nedan ser du våra leveransalternativ:

Försändelse
12,90 €
Posti levererar din beställning som assurerad försändelse till ditt närmaste postkontor, som bestäms enligt ditt postnummer. Vi strävar efter att skicka beställningarna senast följande vardag efter att beställningen gjorts. Postis beräknade leveranstid för brevförsändelser är 1-3 vardagar.

ELLER


Avhämtning från vårt växelkontor

Du kan avhämta din valuta utan extra kostnader från vilket kontor i vilken stad eller flygfält som helst, varav vissa är sent öppna.


Valet av valutaväxlare för miljoner
Resevaluta - Valutakursvakt
Valutakursvakt
Close - Resevaluta - Valutakursvakt
Med hjälp av vår avgiftsfria valutakursvakt får du meddelande om när valutakursen är lämplig för dig. Du kan vänta i lugn och ro och vi meddelar dig när valutan du önskat är tillgänglig.

Den här tjänsten är möjlig för online valutabeställningar. * Alla stjärnförsedda fält är obligatoriska.* Titel
* Förnamn

* Efternamn


* E-postadress
* Välj minst en valuta och skriv in ditt mål för valutakursen i det motsvarande fältet.1.
Valuta

Önskad valutakurs2.
Valuta

Önskad valutakurs3.
Valuta

Önskad valutakurs

Sänd

Genom att klicka ‘Skicka’ godkänner du våra villkor.
Valet av valutaväxlare för miljoner
Resevaluta - Valutakursvakt
Valutakursvakt
Close - Resevaluta - Valutakursvakt

Tack


Du har tagit i bruk vår populära valutakursvakt.

Vi meddelar dig per e-post då valutan du valt uppnår den kurs du önskat och vi hjälper dig gärna vid behov.
Valet av valutaväxlare för miljoner
Resevaluta - Återköpsskydd
Återköpsskydd
Close - Resevaluta - Återköpsskydd
Vad erbjuder vårt återköpsskydd?
Vi vill verkligen ta hand om våra kunder, och därför erbjuder vi dig möjligheten att köpa vårt återköpsskydd till priset 10,95 € då du gör en beställning. Med hjälp av återköpsskyddet sparar du pengar eftersom samma växelkurs garanteras och du förlorar inget om du vill returnera resevaluta. Returnering av valuta upp till 200,00 €.
Beställ din valuta på webben redan i dag och säkerställ att du får dina pengar tillbaka utan förmedlingsprovision och i samma kurs som vid tiden för köpet.
Anslut dig till de 25 000 kunder årligen som väljer återköpsskyddet för sina valutabeställningar.

Användarvillkoren tillämpas på tjänsten

Valet av valutaväxlare för miljoner

Försändelse
Låt oss hålla koll på kursen för dej
Dina rättigheter &
våra skyldigheter
Din beställning
Vi tar
säkerheten på allvar
Your card security code is a three or four digit number. For most cards including Visa and MasterCard, the code is made up of the last three digits printed on the signature strip on the back of the Card.
For American Express, the code is comprised of four digits which can be found on the front, above the main card number. Please do not use the three digit number on the back.
Enter postcode and click Find Address to populate the address fields.
Skriv in ditt telefonnummer utan mellanslag.
Please enter your fax number numerically with no spaces.
Som en Finnair Plus medlem kan du tjäna poäng då du beställer valuta online.
Då du växlar valuta tjänar du poäng enligt följande:
200 € – 599 € = 200 poäng
600 € – 1199 € = 500 poäng
1200 € – 3999 € = 1000 poäng
4000 € och över = 4000 poäng